راهنمای تعمیر و نگهداری بخاری برقی آاگ

تعمیر و نگهداری بخاری برقی آاگ

تعمیر و نگهداری بخاری برقی آاگ

از جمله لوازم گرمایشی الکترونیکی بخاری  برقی می باشد که هنگام شروع فصل سرما مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از این مدل بخاری، نیاز به تجهیزات یا مکان خاصی جهت نصب نمی باشد.. در استفاده از بخاری برقی باید به چند نکته ی مهم توجه داشت، تا بتوان استفاده ی ایمنی از این وسیله داشت.

۱ – قبل استفاده از بخاری برقی به هشدارهای مندرج روی دستگاه توجه داشته باشید.

۲ – دستگاه قبل از استفاده باید از نظر عدم پارگی و فرسودگی اتصالات بررسی گردد.

۳ – بخاری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۴ – از قرار گیری الیاف و پارچه در اطراف بخاری جدا اجتناب کنید.

۵ – از قرار دادن اشیاء روی بخاری بپرهیزید.

۶ – هرگز روی توری های فلزی را نپوشانید

۷ – بخاری را در معرض اشیاء قابل اشتعال قرار ندهید.

۸ – در صورت مشاهده ی کوچک ترین نقص در بخاری، از استفاده ی مجدد دستگاه خودداری کنید.

تعمیر و نگهداری بخاری برقی برای خانواده ها ممکن است هزینه بر باشد، ولی در برخی موارد می توان عیب های دستگاه را در خانه رفع کرد.

روشن نشدن بخاری برقی:

الف ) ممکن است به دلیل بروز مشکل در پریز برق، و نبود جریان الکتریکی در پریز باشد.

ب ) اینکه دوشاخه و سیم دچار آسیب شده باشند

ج ) سیم فاز یا نول از ترمینال جداشده باشد.

د ) کلید روشن و خاموش دچار آسیب دیدگی شده باشد.

ه )  قطع شدن المنت

۲ – روشن شدن المنت ها ولی خاوش بودن لامپ کلید:

علت ان می تواند قطع سیم نول دستگاه باشد.

۳ – لامپ کلیدها روشن می شود اما المنت ها روشن نمی شوند:

المنت ها قطع شده اند و باید تعویض شوند.

۴ – اتصال داشتن بدنه ی بخاری: بروز این عیب ممکن است به دلیل چسبیدن سیم به بدنه ی بخاری باشد.

برای دسترسی به نمایندگی آاگ با شماره ۴۱۱۲۸-۰۲۱ تماس بگیرید !

 

1+