آموزش تست کمپرسور، رله استارت و اورلورد یخچال

آموزش تست کمپرسور، رله استارت و اورلورد یخچال

یخچال وسیله‌ای است که دائماً باید روشن بوده و سیستم سرمایشی موردنیاز را در درون خود فراهم کنند. وسیله‌ای که این کار را انجام می‌دهد کمپرسور است. کمپرسور برای استارت زدن و محافظت نیاز به دو دستگاه دارد. رله استارت وظیفه‌ی استارت کمپرسور و اورلورد وظیفه‌ی نگه‌داری و کنترل کمپرسور را بر عهده‌دارند. اختلال در هریک از این وسایل باعث ایجاد مشکل در دیگری است. برای اینکه بدانیم کدام‌یک از آن‌ها دچار اختلال شده هر یک را به روش‌های زیر تست می‌کنیم.

تست اورلورد کمپرسور

کمپرسور وسیله‌ای است که وظیفه‌ی کنترل جریانات داخل یخچال را به عهده دارد. اگر ماشین بیش‌ازحد سرد یا گرم شود کمپرسور این اختلافات را کنترل می‌کند. برای تست این وسیله دو سر آن را به اهم‌متر وصل می‌کنیم. در حالت عادی، اورلورد باید متصل باشد. در غیر این صورت خراب بوده و باید تعویض شود.

تست رله استارت

کمپرسورهای یخچال‌فریزر دو سیم پیچ به نام های running  و سیم‌پیچ استارت start تشکیل شده اند. رله استارت با اتصال به سیم‌پیچ start جریان را به سیم پیچ اصلی منتقل کرده و باعث روشن شدن کمپرسور می‌شود. برای تست این وسیله دو راه وجود دارد. ابتدا بدون ابزار به آن نگاه کرده و اگر دچار خوردگی بود و یا صدای تق‌تق می‌داد خراب بوده و باید عوض شود.

یک‌راه دیگر استفاده از اهم‌متر است. اهم پایه‌های رله را به‌صورت دوبه‌دو اندازه بگیرید، تنها یک جفت از این پایه‌ها باید مقدار داشته باشد (در حدود ۱۰ الی ۱۰۰ اهم).

تست کمپرسور

همان‌طور که گفته شد کمپرسور دارای دو سیم‌پیچ running و start است. به‌وسیله اهم‌متر اندازه اهم هریک را محاسبه می‌کنیم. هرکدام بیشتر بود running است. در هرکدام از این اهم گرفتن ۲ به ۲ پایه‌ها، اگر اهم‌متر بی‌نهایت را نشان داد یعنی اتصال کوتاه به وجود آماده و سیم‌پیچ کمپرسور سوخته است. در غیر این صورت علت خرابی، پوسیدگی و خوردگی قطعات است.

 

1+